William & Tisquantum

Recensies

5 oktober 2020

In 1620 moet de elfjarige weesjongen William het vertrouwde Leiden verlaten, omdat de Pilgrims een nieuw bestaan gaan opbouwen in Amerika. Ze overleven de reis ternauwernood, en als ze dan voet aan wal zetten, blijkt het een woest en gevaarlijk land. Maar geen onbewoond land… William is doodsbang voor zijn nieuwe buren. Dus als Tisquantum namens de Grote Leider van de omliggende stammen zijn hulp aanbiedt, houdt William hem nauwlettend in de gaten. Is zijn voorgevoel terecht, is Tisquantum niet te vertrouwen? Moet William de kolonie redden?

William vertrek met een angstig hart achter zijn leermeester Carver aan, van Leiden naar Amerika, om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Pieter, zijn beste vriend, blijft wel in Leiden en hij zal hem vreselijk gaan missen. De reis gaat niet voorspoedig en het is dat meester Carver hem steeds meer taken toevertrouwd, maar anders zou de moed William bijna in de schoenen zakken van ellende. Tisquantum is niet langer in Patuxet, maar in Pokanoket als slaaf van de Massasoit, de grote leider. Hij doet er alles aan om zijn ‘schuld’ in te lossen en weer een vrij man te zijn, maar de Massasoit lijkt niet te zien wat Tisquantum z’n waarde in de omgang met de withuiden werkelijk is. Doordat de storm William en zijn schip een andere richting heeft op gedwongen, eindigen ze niet in het beoogde Virginia, maar in Cape Cod, en laat daar, niet ver vandaan, nu net Tisquantum wonen. De pelgrims hebben veel problemen om geaccepteerd te worden door de wilden, maar Tisquantum schiet ze te hulp, voor zover hij kan….en wil.

Wat vind ik van dit boek

Ik vind het elke keer weer prachtig om te lezen hoe het er vroeger aan toe ging met alles. Ik vind dat Bianca een ware kunstenares is met het opschrijven van de geschiedenis, ze maakt het leuk, mooi en vooral interessant en dat allemaal op een niet lastige manier. Het verhaal is vanuit twee verschillende oogpunten geschreven, die van William en die van Tisquantum. Mooi om te lezen is ook hoe wijs en slim de elf jarige William is, en zich niet snel van de wijs laat brengen op een schip vol ‘stoere mannen’. Op de achterflap staat dat William bang is voor de wilden, maar zoals ik het lees is hij vooral boos op alles en iedereen en vooral op de wilden, waarschijnlijk ook voor een groot deel uit angst, maar dat lees ik niet echt per se op die manier. Wat ik een nare omslag vind, is iets waarvan ik kan natuurlijk niet zeggen wat het is, maar ik had dat écht niet verwacht. Er gebeuren behoorlijk heftige dingen, dingen die ik niet zag aankomen en die mij best wel geschokt hebben. Een prachtig en intrigerend vervolg op ‘Tisquantum’, met opnieuw vele lessen die mij geleerd zijn tijdens het beleven van deze pelgrimstocht.

Uiteraard heeft Bianca zich achterin weer verantwoord en geeft je nóg meer kennis over deze periode. Sommige dingen ogen wat saai, maar zijn absoluut de moeite van het lezen waard want er staan ontzettende gave feitjes en weetjes in die je zou missen als je het eind van het boek zou overslaan.
De bijzonder mooie en interessante dingen waar ik naar verwijs zijn bijvoorbeeld deze eerste bladzijde van het door William Bradford geschreven verslag over de eerste 30 jaar van de kolonie, het kruidenboek waar William veel gebruik van maakt, het beeld van de Massasoit dat uitkijkt over Plymouth haven, dat in 1621 gebeeldhouwd is door Cyrus E. Dallin.

Waar Bianca in ‘Tisquantum’ vele personages en situaties heeft gecreëerd, is dat in dit boek niet het geval, in dit deel van het verhaal hebben alle personen (inclusief hun titel) écht bestaan, alleen de onduidelijk- of tegenstrijdigheden van plaatsen of personages zijn door Bianca aangevuld. Één gebeuren, waar ik niks over kán of ga vertellen, heeft verschillende scenario’s van wat er echt gebeurd kán zijn, maar de eerste staat, samen met Bianca haar eigen aanvulsel, in het boek, en ook dat lees je dus in het achterste stuk van het boek.

In 2020 is het precies 400 jaar geleden dat de pelgrims naar de nieuwe wereld reisden om een kolonie te stichten. Een jubileum dat door 4 volken, Nederlanders, Amerikanen, Engelsen en de Wampanoagh herdacht wordt. En voor Bianca uiteraard een mooie gelegenheid om deze verhalen de wereld in te schrijven. De laatste woorden van de verantwoording geven mij wel de kriebels hoor, er staat ‘wat restte, was blanke overheersing’, dat komt doordat de werkelijkheid blijkbaar nog gruwelijker is dan Bianca op heeft geschreven, anders zou het namelijk geen jeugdboek met kunnen zijn.

Door Bianca, Tisquantum en William wil ik zeker meer weten over dit onderwerp en dat vind ik echt een pluspunt waardoor ik deze boeken zeker zo aanraden voor iedereen.

12 oktober 2020

Wederom is ook bij het tweede deel “William & Tisquantum” de cover zo mooi geïllustreerd, het geeft je gelijk een perfect beeld in hoe de roodhuiden de withuiden zagen. Dit keer wordt het verhaal door twee hoofdpersonen verteld, naast Tisquantum kijk je ook door de ogen van William. William die door zijn meester meegaat op reis om een nieuw bestaan in Amerika op te bouwen. Daarbij krijgen ze te maken met de meest erbarmelijke situaties. Situaties waarbij de Pilgrims puur vertrouwen op hun geloof. Zo ervaar je ook hoe verschillend de Pilgrims leven ten opzichte van de wilden, maar dat ze elkaar toch ook nodig blijken te hebben. Er staan brieven tussen het verhaal door, brieven die William aan zijn goede vriend Pieter in Leiden stuurt. Ook het tweede deel is gebaseerd op ware gebeurtenissen en ook dit keer geeft Bianca aan het einde van het verhaal de officiële gegevens weer. Gegevens over William & Tisquantum, Leiden, de Pilgrims, hun geloof en nog veel meer. Bianca schrijft dit historische verhaal over de Pilgrims zo meesterlijk, ze neemt je niet alleen mee terug in de tijd, ze laat je ook voelen en proeven hoe het in die tijd was. Het is een schitterend verhaal wat je echt gelezen moet hebben.

26 oktober 2020

Vierhonderd jaar geleden voeren een aantal Engelse gelovigen vanuit Leiden naar Amerika. Ze waren naar Leiden toegegaan, omdat ze in eigen land hun geloof niet meer ongestoord konden belijden. Maar ook in Nederland bleken ze niet te aarden. Die eerste groep die een kolonie in Amerika stichtten zijn bekend geworden onder de naam Pilgrims. In dit jeugdboek vertelt Bianca Mastenbroek over de lotgevallen van een Engelse jongen in de nieuwe kolonie. De lezer wordt meegezogen in de ontberingen van de Pilgrims, hun ontmoetingen met de inheemse bevolking, het geweld en het verraad. Het verhaal wordt daarnaast ook verteld vanuit het perspectief van de indiaan Tisquantum, waaraan de auteur al eerder een heel boek wijdde. Mede door haar beeldende en spannende vertelstijl kan de jonge lezer zich een goed beeld vormen van het leven van de eerste kolonisten van de Nieuwe Wereld.

5 november 2020

In drie woorden

Historisch, spannend en origineel

In meer woorden

Bianca Mastenbroek schreef een nieuw, spannend historisch jeugdboek gebaseerd op ware gebeurtenissen. In Nederland waren er nog weinig toegankelijke jeugdboeken over de Pilgrims en daar wilde ze graag verandering in brengen. William & Tisquantum is een spannend, goed geschreven verhaal over de reis naar het beloofde land en het opzetten van een kolonie in een niet veilig gebied. Het boek kent een afwisseling van spannende en bovendien leerzame gebeurtenissen waardoor je wilt blijven lezen. De hoofdstukken zijn kort en de perspectieven wisselen van William, een withuid, en Tisquantum, een wilde. Deze afwisseling van perspectieven zorgt voor een extra laag in het verhaal waardoor jij als lezer op een ander spoor wordt gezet. Want is de argwaan van William wel terecht? Is Tisquantum echt niet te vertrouwen? William schrijft daarnaast ook brieven naar zijn vriend die in Leiden is gebleven. In deze brieven lezen we een korte terugblik op het verhaal en tevens een korte samenvatting van de dagen in de kolonie die niet uitgebreid zijn beschreven.

Het boek kent een opsomming van heftige gebeurtenissen. De dood speelt een grote rol in het verhaal. Omkomen van de honger, vermoord worden door de wilden, ziek worden tijdens de scheepsreis…. Al deze heftige gebeurtenissen worden met de nodige details beschreven. Toch is er geen sprake van gruwel. Er is precies de juiste woordkeuze gemaakt waardoor er niets te veel is gezegd. Als lezer heb je de mogelijkheid om hier zelf een beeld bij te vormen. Dit boek laat je steeds opnieuw nadenken over het leven. Het laat je dankbaar zijn voor de welvaart die ons land kent.

Het verhaal zelf kent geen illustraties. Er zijn wel illustraties toegevoegd aan het schutblad, en samen met de beeldend geschreven tekst is het als lezer gemakkelijk om een realistisch beeld te vormen bij het verhaal. Achter in het boek is een verantwoording geschreven voor het boek. Deze kent wel diverse afbeeldingen waarmee veel wordt uitgelegd. De verantwoording maakt het verhaal opnieuw erg leerzaam omdat het de geschiedenis nog een stukje verder uitdiept.

Bianca Mastenbroek heeft meer dan dertig boeken op haar naam staan. Ze schrijft voor kinderen, de jeugd en volwassenen. Van prentenboekjes tot AVI boekjes tot historische romans. In 2019 won ze voor haar historische roman Hendrick, de Hollandsche indiaan de Jonge Beckman en de Thea Beckmanprijs.

William & Tisquantum is een indrukwekkend jeugdboek over een originele periode uit de geschiedenis. Voor lezers vanaf dertien jaar.

25 november 2020

Afsluitend deel van een tweeluik, na 'Tisquantum; rood hart, witte leugens' (2020)
In dit vervolg volgen we de weesjongen William (11) die de indiaan Tisquantum in dit verhaal wel ontmoet. In 1620 maakt hij deel uit van een groep Pilgrims die in Amerika een kolonie wil stichten. Na een gevaarlijke zeereis krijgen ze in het Nieuwe Land te maken met indianen, die de nieuwkomers als een bedreiging zien. Toch lukt het de Pilgrims om met verschillende stammen in vrede te leven, mede dankzij de hulp van een van de indianen, de Engels sprekende en ook ambitieuze Tisquantum. Die heeft echter nog een appeltje met de 'withuiden' te schillen.
Het is dan William die de jonge indiaan niet vertrouwt en zijn bezorgdheid hierover uitspreekt tegenover zijn meester, de door de Pilgrims benoemde gouverneur. Als blijkt dat hij de gouverneur niet kan overtuigen, neemt William een rigoureus besluit met grote gevolgen. Het verhaal, waarin sprake is van een gestaag toenemende spanning, is een combinatie van fictie en historische feiten. Deze laatste worden achter in het boek aan de hand van bronnen uitvoerig toegelicht. Daarbij wordt ook informatie gegeven over de Pilgrims, hun herkomst, geloof, gewoontes en erfenis. Een en ander draagt bij aan de geloofwaardigheid van het verhaal.
Vanaf ca. 13 jaar. Mede gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Janneke van der Veer van NBD | Biblion